Komplexní vzdělávací program

NEOX ACADEMY je komplexní vzdělávací program zaměřený na profesionály z oblasti klinického hodnocení léčiv a výzkumu obecně.

Vzdělávací kurzy koncipujeme a cíleně připravujeme zejména pro monitory klinického hodnocení, zkoušející, manažery farmaceutických společností a smluvních výzkumných organizací (CRO), pracovníky zajišťující smluvní agendu, ale i pro členy etických komisí či pracovníky zdravotnických zařízení, kteří přicházejí do kontaktu s klinickými hodnoceními léčiv. Naši pozornost zaměřujeme i na studenty lékařských a farmaceutických fakult, pro které mohou naše přednášky představovat prakticky zaměřený a v pozdějším povolání dobře uplatnitelný způsob doplnění studia. Pro studenty máme vyhrazena volná místa v každém kurzu.

Přednášejícími jsou vždy profesionálové s několikaletou zkušeností v oblasti výzkumu. Zejména pak lékaři, kteří se též podílejí jako zkoušející na klinickém výzkumu a mohou tak účastníkům kurzů předat poznatky nejenom o aktuálním vývoji daného oboru, ale i o tom, jak jej hodnotí z pozice zkoušejících.

Kurzy pořádáme ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě a dále s předními odborníky v lékařství, farmakologii a farmacii.

Navázali jsme bližší spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a naše kurzy přesídlili na akademickou půdu. Díky této změně jsou kurzy akreditovány Českou lékařskou komorou, Českou lékárnickou komorou a Českou asociací sester. Každý účastník má možnost zdarma získat kreditní body od příslušné profesní organizace v rámci systému celoživotního vzdělávání.

NEOX ACADEMY též pravidelně připravuje tříúrovňový školení pro monitory klinických hodnocení. Výhodou a charakteristickým znakem tohoto školení je setkání v malém počtu účastníků a cílené zaměření přednášek a praktických cvičení na začínající, mírně pokročilé a pokročilé monitory.

NEOX ACADEMY vám může nabídnout kvalitní a rychlé řešení i v případě potřeby specifického kurzu šitého na míru konkrétním požadavkům.

Velice si vážíme Vašeho zájmu a těšíme se s Vámi na viděnou na některém z našich kurzů.